Slik rangeres din bank

Etisk bankguide er basert på en omfattende gjennomgang av bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter. Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har sjekket hver enkelt bank opp i mot 1012 ulike punkter. Jo høyere poengsum, jo bedre retningslinjer har bankene når det gjelder samfunnsansvar, etikk og miljø. Savner du din bank? Les her

Bankens retningslinjer

Cultura Bank er testvinner i 2016 og oppnår den høyeste samlede totalscoren av alle bankene med 97 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår maksimal score på 100 % innenfor hele syv temaområder: Menneskerettigheter, skatteunndragelser, arbeidstakerrettigheter, arbeid mot korrupsjon, jordbruk, skogbruk og energiproduksjon. De eneste temaområdene hvor Cultura Bank ikke oppnår full score er innenfor åpenhet og ansvar, naturvern og biologisk mangfold samt klimaendringer. Banken stiller samme krav til etikk og bærekraft til de bedriftene banken låner ut penger til, som til bankens egne finansielle investeringer. Alle prosjekter og bedrifter må kunne synliggjøre at de skaper økonomisk, sosial og miljømessig merverdi.

Gi beskjed til Cultura Bank:

X

Bankens retningslinjer

Storebrand ender på en solid annenplass i årets undersøkelse med en samlet totalscore på 76 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Storebrand oppnår maksimal score på 100 % innenfor to temaområder: Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Banken oppnår i tillegg over 80 % score innenfor de fire temaområdene skogbruk, arbeid mot korrupsjon, gruvedrift samt naturvern og biologisk mangfold. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken noe lavere score knyttet til arbeid mot skatteunndragelser, energiproduksjon og klimaendringer. Storebrand var tidlig ute med å implementere retningslinjer om samfunnsansvar, etikk og bærekraft i sin fondsforvaltning. Storebrand er i tillegg åpne og transparente både om egen virksomhet og når det gjelder bankens investeringer. Banken har like strenge retningslinjer og krav til selskaper innenfor fondsforvaltning som til egne finansielle investeringer.

Gi beskjed til Storebrand:

X

Bankens retningslinjer

KLP ender på tredjeplass i årets undersøkelse med en samlet totalscore på 65 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. KLP oppnår over 80 % score innenfor de tre temaområdene arbeidstakerrettigheter, arbeid mot korrupsjon og menneskerettigheter. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken lavere score knyttet til olje og gass, jordbruk samt energiproduksjon. KLP er en svært stor aktør innenfor pensjonsforvaltning, og var tidlig ute med å implementere krav om samfunnsansvar, etikk og bærekraft i sin fondsforvaltning. KLP opererer med like strenge retningslinjer og krav til selskaper innenfor fondsforvaltning som til egne finansielle investeringer.

Gi beskjed til KLP:

X

Bankens retningslinjer

Swedbank oppnår en samlet totalscore på 55 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene menneskerettigheter, skogbruk og arbeid mot korrupsjon. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine dårligste resultater innenfor temaområdene skatteunndragelser, naturvern og biologisk mangfold, klimaendringer samt jordbruk. Swedbank har forbedringspunkter når det gjelder sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Samtidig kan banken vise til klare forbedringer i sine retningslinjer de siste to årene. Swedbank stiller strengere krav til selskaper innenfor fondsforvaltning enn det banken gjør innenfor øvrige finansieringsområder.

Gi beskjed til Swedbank:

X

Bankens retningslinjer

Handelsbanken oppnår en samlet totalscore på 51 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene menneskerettigheter, arbeid mot korrupsjon og arbeidstakerrettigheter. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine dårligste resultater innenfor temaområdene skatteunndragelser, jordbruk og skogbruk. Handelsbanken har forbedringspunkter når det gjelder sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Samtidig kan banken vise til klare forbedringer i sine retningslinjer de siste to årene. Handelsbanken stiller strengere krav til selskaper innenfor fondsforvaltning enn det banken gjør innenfor øvrige finansieringsområder.

Gi beskjed til Handelsbanken:

X

Bankens retningslinjer

Nordea oppnår en samlet totalscore på 43 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene menneskerettigheter, arbeid mot korrupsjon og arbeidstakerrettigheter. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine dårligste resultater innenfor temaområdene våpen, skatteunndragelser samt jordbruk. Nordea stiller strengere krav om samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor prosjektfinansiering og fondsforvaltning enn det banken gjør innenfor utlånsvirksomhet.

Gi beskjed til Nordea:

X

Bankens retningslinjer

DNB oppnår en samlet totalscore på 40 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår Norges største bank innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, arbeidstakerrettigheter samt åpenhet og ansvar. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine dårligste resultater innenfor temaområdene skatteunndragelser, klimaendringer, jordbruk samt energiproduksjon. DNB får en god del poeng for å ha tilsluttet seg internasjonale standarder, men har i mindre grad utviklet egne policydokumenter. DNB har strengere retningslinjer og krav til samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor prosjektfinansiering enn banken opererer med innenfor fondsforvaltning.

Gi beskjed til DNB:

X

Bankens retningslinjer

Danske Bank oppnår en samlet totalscore på 28 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdet knyttet til arbeid mot korrupsjon, etterfulgt av temaområdene menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine desidert dårligste resultater innenfor temaområdet naturvern og biologisk mangfold, etterfulgt av temaområdene klimaendringer, jordbruk samt skogbruk. Danske Bank har en begrenset tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft og henger etter gjennomsnittet av bankene som omfattes av undersøkelsen. I den grad banken stiller krav så er disse strengere overfor selskaper innenfor fondsforvaltning enn innenfor andre finansieringsområder.

Gi beskjed til Danske Bank:

X

Bankens retningslinjer

SpareBank 1 SR oppnår en samlet totalscore på 17 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Dette er høyeste score blant de fem tradisjonelle sparebankene som er med i undersøkelsen. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene våpen, arbeid mot korrupsjon og arbeid mot skatteunndragelser. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken 0 % innenfor to temaområder: Klimaendringer samt naturvern og biologisk mangfold. SpareBank 1 SR havner en god del lavere enn gjennomsnittet av bankene som omfattes av årets undersøkelse. Banken har i svært begrenset grad lagt ut informasjon om sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft på sine nettsider og omtaler knapt slike temaer i egne årsrapporter. Dersom banken har retningslinjer og krav så er disse godt skjult for kundene. Selv om utlånsvirksomheten i hovedsak er rettet mot det norske markedet, så tilbyr samtidig banken tredjeparts fond som er investert i selskaper over hele verden. Det er dermed risiko for at banken finansierer selskaper som er involvert i uønsket virksomhet.

Gi beskjed til SpareBank 1 SR:

X

Bankens retningslinjer

Sparebanken Vest oppnår en samlet totalscore på kun 7 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor de to temaområdene arbeid mot skatteunndragelser samt arbeid mot korrupsjon med i overkant av 30 %. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken 0 % innenfor hele ni temaområder: Klimaendringer, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologisk mangfold, våpen, jordbruk, skogbruk, gruvedrift, olje og gass samt energiproduksjon. Sparebanken Vest havner betydelig lavere enn gjennomsnittet av bankene som omfattes av årets undersøkelse. Banken har i svært begrenset grad lagt ut informasjon om sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft på sine nettsider og omtaler knapt slike temaer i egne årsrapporter. Dersom banken har retningslinjer og krav så er disse godt skjult for kundene. Selv om utlånsvirksomheten i hovedsak er rettet mot det norske markedet, så tilbyr samtidig banken tredjeparts fond som er investert i selskaper over hele verden. Det er dermed risiko for at banken finansierer selskaper som er involvert i uønsket virksomhet.

Gi beskjed til Sparebanken Vest:

X

Bankens retningslinjer

SpareBank 1 SMN oppnår en samlet totalscore på kun 7 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor de to temaområdene arbeid mot skatteunndragelser samt arbeid mot korrupsjon med i overkant av 30 %. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken 0 % innenfor hele ni temaområder: Klimaendringer, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologisk mangfold, våpen, jordbruk, skogbruk, gruvedrift, olje og gass samt energiproduksjon. SpareBank 1 SMN havner betydelig lavere enn gjennomsnittet av bankene som omfattes av årets undersøkelse. Banken har i svært begrenset grad lagt ut informasjon om sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft på sine nettsider og omtaler knapt slike temaer i egne årsrapporter. Dersom banken har retningslinjer og krav så er disse godt skjult for kundene. Selv om utlånsvirksomheten i hovedsak er rettet mot det norske markedetså tilbyr samtidig banken tredjeparts fond som er investert i selskaper over hele verden. Det er dermed risiko for at banken finansierer selskaper som er involvert i uønsket virksomhet.

Gi beskjed til SpareBank 1 SMN:

X

Bankens retningslinjer

SpareBank 1 Nord-Norge oppnår en samlet totalscore på kun 7 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor de to temaområdene arbeid mot skatteunndragelser samt arbeid mot korrupsjon med i overkant av 30 %. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken 0 % innenfor hele ni temaområder: Klimaendringer, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologisk mangfold, våpen, jordbruk, skogbruk, gruvedrift, olje og gass samt energiproduksjon. SpareBank 1 Nord-Norge havner betydelig lavere enn gjennomsnittet av bankene som omfattes av årets undersøkelse. Banken har i svært begrenset grad lagt ut informasjon om sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft på sine nettsider og omtaler knapt slike temaer i egne årsrapporter. Dersom banken har retningslinjer og krav så er disse godt skjult for kundene. Selv om utlånsvirksomheten i hovedsak er rettet mot det norske markedetså tilbyr samtidig banken tredjeparts fond som er investert i selskaper over hele verden. Det er dermed risiko for at banken finansierer selskaper som er involvert i uønsket virksomhet.

Gi beskjed til SpareBank 1 Nord-Norge:

X

Bankens retningslinjer

Sparebanken Hedmark oppnår en samlet totalscore på kun 7 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor de to temaområdene arbeid mot skatteunndragelser samt arbeid mot korrupsjon med i overkant av 30 %. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken 0 % innenfor hele ni temaområder: Klimaendringer, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologisk mangfold, våpen, jordbruk, skogbruk, gruvedrift, olje og gass samt energiproduksjon. Sparebanken Hedmark havner betydelig lavere enn gjennomsnittet av bankene som omfattes av årets undersøkelse. Banken har i svært begrenset grad lagt ut informasjon om sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft på sine nettsider og omtaler knapt slike temaer i egne årsrapporter. Dersom banken har retningslinjer og krav så er disse godt skjult for kundene. Selv om utlånsvirksomheten i hovedsak er rettet mot det norske markedetså tilbyr samtidig banken tredjeparts fond som er investert i selskaper over hele verden. Det er dermed risiko for at banken finansierer selskaper som er involvert i uønsket virksomhet.

Gi beskjed til Sparebanken Hedmark:

X

Skåringer

undefined

Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Vi står bak Etisk bankguide

  • logo-gjennomsiktig.png
  • forbrukerradet_logo.png

×