Kontakt

Etisk bankguide er et samarbeid mellom Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet.

Vi er en del det internasjonale initiativet Fair Finance Guide som skal gi forbrukere, organisasjoner og myndigheter innsyn i hvordan bankene forholder seg til viktige temaer innenfor etikk og bærekraft.

Presse:

Sindre Stranden Tollefsen, Kommunikasjonssjef Framtiden i våre hender. Tlf: 926 30 315, E-post: sindre@framtiden.no

Martin Skaug Halsos, Kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, 99646617, Epost: MartinSkaug.Halsos@forbrukerradet.n

For spørsmål bruk skjema, eller kontakt:

Gustavo Parra de Andrade, Prosjektansvarlig Etisk bankguide, Framtiden i våre hender, gustavo@framtiden.no 

Pia A. Gaarder, Prosjektleder, pag@framtiden.no mobil: +47 99788235

 

Din epostadresse vil aldri bli delt med andre

×