Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

Sbanken oppnår en samlet totalscore på 73* % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Sbanken oppnår over 80 % score innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, arbeidstakerrettigheter, samt våpen. Banken oppnår noe lavere score, likevel over 70 %, innenfor temaområdene menneskerettigheter, naturvern og biologiskmangfold, arbeid mot skatteunndragelser, gruvedrift, olje og gass, samt energiproduksjon. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene klimaendringer, likestilling og kjønn, landbruk, skogbruk, samt åpenhet og ansvar. Sbanken oppnår til tross for fremgang en skår som ligger litt under gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Dette skyldes at banken har en begrenset implementeringsstrategi til retningslinjene sine, samt at banken ikke aktivt anvender retningslinjene innenfor kapitalforvaltning i eksterne fond som banken tilbyr.

* Rundet opp i totaloversikten

×