Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 Østlandet ender på en meget god tredjeplass også i årets undersøkelse med en samlet totalscore på 86 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Sparebank 1 Østlandet oppnår over 80 % score innenfor de temaområdene klimaendringer, arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologiskmangfold, arbeid mot skatteunndragelser, våpen, landbruk, skogbruk, olje og gass, samt energiproduksjon. Banken oppnår noe lavere score, likevel over 70 %,  innenfor de temaområdet likestilling. I motsatt ende av skalaen så oppnår Sparebank 1 Østlandet sine laveste resultater, likevel over 50 %, innenfor temaområdene åpenhet og ansvar, samt gruvedrift. Sparebank 1 Østlandet er banken som kan vise til største forbedringer siden begynnelsen av undersøkelsen og ligger betydelig over gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Sparebank 1 Østlandet er blant de veldig få som utelukker helt utlån til olje og gass sektoren av hensyn til bærekraft. Banken har fortsatt noen forbedringspotensialer når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft, og har strengere policy til samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor kredittvirksomheten sin enn innenfor fondsforvaltning. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden.

Sparebank1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har hovedkontor på Hamar. Totalt har banken 324.000 kunder og 1100 ansatte. Banken har datterselskapene EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS, EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS, Sparebank1 Finans Østlandet AS, og Sparebank 1 Regnskapshuset AS. Sparebank1 Østlandet eier 12,4% av Sparebank1 Gruppen og er med dette blant de større eierne i ODIN fondene og andre Sparebank1 selskaper.

×