Slik rangeres din bank

Etisk bankguide er basert på en omfattende gjennomgang av bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter.

Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har kontrollert hver enkelt bank innenfor 14 ulike temaområder som favner 275 ulike sjekkpunkter og fire virksomhetsområder, og har deretter utarbeidet scoringer for hver bank. Jo høyere score, jo bedre retningslinjer har bankene når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

En god policy er ofte en betingelse for god praksis, men ingen garanti. Gjennom egne tema- og casestudier vil vi sjekke hvorvidt bankenes retningslinjer følges opp i praksis. 

Oppdatert januar 2023.

Bankens retningslinjer

Cultura Bank oppnår den høyeste samlede totalscoren med 98 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår maksimal score innenfor hele ti temaområder: arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologiskmangfold, arbeid mot skatteunndragelser, våpen, jordbruk, skogbruk, gruvedrift, olje og gass, samt energiproduksjon. De eneste temaområdene hvor Cultura ikke oppnår full score er innenfor klimaendringer likestilling, samt åpenhet og ansvar. Cultura krav om at alle prosjekter og bedrifter må kunne sannsynliggjøre at de skaper økonomisk, sosial og miljømerverdi. Dette kommer forut for en konvensjonell vurdering av sikkerhet og prosjektøkonomi, som Cultura også foretar på linje med andre banker. Banken stiller samme krav til etikk og bærekraft til de bedriftene banken låner penger til, som til bankens egne finansielle investeringer.

Cultura Bank er eneste bank i Norge som praktiserer full åpenhet om sine lånebøker som gir full innsikt i hvor banken plasserer kundenes penger.

Gi beskjed til Cultura Bank:

X

Bankens retningslinjer

Sparebanken Vest havner i år på en delt andreplass med samlet totalscore på 85 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår maksimal score innenfor temaområdet våpen. I tillegg oppnår banken over 80 % score på temaområdene arbeid mot korrupsjon, likestilling, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologisk mangfold, arbeid mot skatteunndragelser, jordbruk, skogbruk, gruvedrift, olje og gass samt energiproduksjon. Banken oppnår noe lavere score, likevel over 70 %, på temaområdene klimaendringer, likestilling, samt olje og gass. Banken får sitt laveste resultat, under 40 %, på temaområdet åpenhet og ansvar. Sparebanken Vest har gjort flere forbedringer siden i fjor og ligger langt over gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr egne og tredjeparts fond som er investert i selskaper over hele verden.

Gi beskjed til Sparebanken Vest:

X

Bankens retningslinjer

Sparebank1 Østlandet ender i år på delt andreplass med en samlet totalscore på 85 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår over 80 % score innenfor temaområdene klimaendringer, arbeid mot korrupsjon, likestilling, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologisk mangfold, arbeid mot skatteunndragelser, våpen, jordbruk, skogbruk, olje og gass, samt energiproduksjon. Bankens laveste resultater er innenfor temaområdene åpenhet og ansvar, samt gruvedrift, men også her scorer de over 50 %. Banken ligger langt over gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen, blant annet som en av få som av bærekraftshensyn utelukker utlån til olje- og gassnæringen. Banken har noe forbedringspotensial innen fondsforvaltningen som i dag har mindre omfattende retningslinjer for bærekraft enn utlånsvirksomheten. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Sparebank 1 Østlandet, gjennom sin fondsforvalter ODIN, var medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Sparebank 1 Østlandet har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Sparebank 1 Østlandet har imidlertid solgt sine aksjer i H&M.

Gi beskjed til Sparebank 1 Østlandet:

X

Bankens retningslinjer

Storebrand ender på en solid fjerdeplass med samlet totalscore på 84 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Storebrand blir med det best blant de store finansforetakene. De oppnår maksimal score innenfor temaområdet naturvern og biologisk mangfold, og over 80 % innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, likestilling, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, jordbruk, gruvedrift, olje og gass, energiproduksjon, samt åpenhet og ansvar. Storebrand oppnår noe lavere score, likevel over 70 %, knyttet til våpen, samt klimaendringer. Eneste område hvor Storebrand scorer lavere enn 70 % er innen arbeid mot skatteunndragelser, med en score på 62 %. Storebrand var tidlig ute med å implementere samfunnsansvar, etikk og bærekraft i sin fondsforvaltning, og er nå en av de mest transparente finansinstitusjonene både for egen virksomhet og bankens investeringer. Storebrand stiller også samme krav til selskaper for kapitalforvaltningen som til forvaltningen av bankens egne finansielle investeringer.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Storebrand er medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Storebrand har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Av bankene som er blitt undersøkt er Storebrand imidlertid den banken som i størst grad har hatt en aktiv dialog med H&M om temaet

Gi beskjed til Storebrand:

X

Bankens retningslinjer

Sandnes Sparebank oppnår en samlet totalscore på 78 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår over 80 % score innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, arbeidstakerrettigheter, arbeid mot skatteunndragelser, våpen, gruvedrift, samt olje og gass. Banken scorer lavere, likevel over 70 %, innenfor temaområdene, menneskerettigheter, naturvern og biologiskmangfold, jordbruk, skogbruk, samt energiproduksjon. Banken oppnår sine laveste resultater innenfor temaområdene klimaendringer, likestilling samt åpenhet og ansvar. Sandnes Sparebank har enkelte forbedringer siden forrige undersøkelse og ligger litt over gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Banken har noe forbedringspotensial når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard for samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har også noe strengere policy for samfunnsansvar, etikk og bærekraft for sin kredittvirksomhet enn fondsforvaltningen. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden.

Gi beskjed til Sandnes Sparebank:

X

Bankens retningslinjer

DNB oppnår en samlet totalscore på 77 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Dette er to prosentpoeng høyere enn i 2020, og to prosentpoeng over gjennomsnittet i undersøkelsen. Over 80 % score oppnår Norges største bank innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, likestilling, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologiskmangfold samt skogbruk. Banken oppnår noe lavere score, likevel over 70 %, innenfor temaområdene, jordbruk, gruvedrift, samt olje og gass. Banken oppnår sine laveste resultater innenfor temaområdene klimaendringer, arbeid mot skatteunndragelser, våpen, energiproduksjon, samt åpenhet og ansvar. Banken har gjort enkelte forbedringer siden 2020, men har fortsatt forbedringspotensial når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere policy for samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor sin fondsforvaltning enn kredittvirksomhet.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at DNB er medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. DNB har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer, men har vært i dialog med H&M om temaet lønnsforhold.

Gi beskjed til DNB:

X

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 SR-Bank oppnår en samlet totalscore på 76 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Det er rett over gjennomsnittet i undersøkelsen. Banken oppnår over 80 % score innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologisk mangfold. Banken oppnår noe lavere score, likevel over 70 %, innenfor temaområdene likestilling, arbeid mot skatteunndragelser, våpen, jordbruk, skogbruk, gruvedrift, samt olje og gass. Banken oppnår sine laveste resultater innenfor temaområdene klimaendringer, energiproduksjon samt åpenhet og ansvar. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr egne og tredjeparts fond som er investert i selskaper over hele verden.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Sparebank 1 SR-Bank, gjennom sin fondsforvalter ODIN, var medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Sparebank 1 SR-Bank har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Sparebank 1 SR-Bank har imidlertid solgt sine aksjer i H&M.

Gi beskjed til SpareBank 1 SR-Bank:

X

Bankens retningslinjer

KLP oppnår en samlet totalscore på 74 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. KLP oppnår over 90 % innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter samt åpenhet og ansvar. KLP oppnår noe lavere score, likevel over 70 %, innenfor temaområdene arbeid mot skatteunndragelser, samt skogbruk. KLP oppnår sine laveste resultater knyttet til klimaendringer, likestilling, naturvern og biologiskmangfold, våpen, jordbruk, gruvedrift, olje og gass, samt energiproduksjon. KLP som stor aktør innenfor pensjonsforvaltning har tatt ansvar for å utvikle en bærekraftig virksomhet, og scorer blant annet best på åpenhet, men ligger rett under gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. KLP var tidlig ute med implementering av samfunnsansvar, etikk og bærekraft i sin daglig drift og fondsforvaltning, og er åpen om ekskluderte selskaper, men har fremdeles forbedringspotensial i mer detaljert utforming av policy for samfunnsansvar. Banken har like streng policy til selskaper innenfor fondsforvaltning som til egne finansielle investeringer.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at KLP er medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. KLP har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Av bankene som er blitt undersøkt er KLP imidlertid blant bankene som i minste grad har hatt en aktiv dialog med H&M om temaet.

Gi beskjed til KLP:

X

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 Nord-Norge oppnår en samlet totalscore på 68 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår over 80 % score innenfor de temaområdene arbeid mot korrupsjon, arbeidstakerrettigheter samt arbeid mot skatteunndragelser. Banken oppnår lavere score, likevel over 60 %, innenfor temaområdene klimaendringer, likestilling, menneskerettigheter, våpen, olje og gass, samt energiproduksjon. Banken oppnår sine laveste resultater innenfor temaområder naturvern og biologisk mangfold, jordbruk, skogbruk, gruvedrift, samt åpenhet og ansvar. Sparebank 1 Nord-Norge ligger noe lavere enn gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Banken er en av få som utelukker utlån til olje- og gassnæringen av hensyn til bærekraft, men har fortsatt forbedringspotensial når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere policy til samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor sin kredittvirksomhet enn fondsforvaltningen. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Sparebank 1 Nord-Norge, gjennom sin fondsforvalter ODIN, var medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Sparebank 1 Nord-Norge har et konkret krav om levelønn i sine retningslinjer på utlån til bedrifter, men ikke innen fondsforvaltning. Sparebank 1 Nord-Norge har imidlertid solgt sine aksjer i H&M.

Gi beskjed til SpareBank 1 Nord-Norge:

X

Bankens retningslinjer

Danske Bank oppnår en samlet totalscore på 66 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdet knyttet til arbeid mot korrupsjon, arbeidstakerrettigheter, jordbruk, samt skogbruk. Banken oppnår lavere score, likevel over 60 %, innenfor temaområdene menneskerettigheter, naturvern og biologiskmangfold, olje og gass, samt energiproduksjon. Banken oppnår sine laveste resultater innenfor temaområdene klimaendringer, likestilling, arbeid mot skatteunndragelser, våpen, gruvedrift, samt åpenhet og ansvar. Danske Bank har et forbedringspotensial når det gjelder sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft og henger etter gjennomsnittet av banksektoren slik den er målt i denne undersøkelsen. Banken har imidlertid gjort en rekke forbedringer i sine retningslinjer for klima og miljø, jordbruk og skogbruk siden 2020 og klatrer 6 prosentpoeng. Banken har strengere etiske retningslinjer innenfor sin fondsforvaltning enn innenfor andre virksomhetsområder.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Danske Bank er medeier av nordiske kleskjeder som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Danske Bank har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Av bankene som er blitt undersøkt er Danske Bank imidlertid blant bankene som i minste grad har hatt en aktiv dialog med kleskjedene om temaet.

Gi beskjed til Danske Bank:

X

Bankens retningslinjer

Nordea oppnår en samlet totalscore på 64 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår over 80 % score innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon samt skogbruk. Banken oppnår lavere score, likevel over 60 %, innenfor temaområdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, arbeid mot skatteunndragelser, jordbruk, gruvedrift, olje og gass samt åpenhet og ansvar. Banken oppnår sine laveste resultater innenfor temaområdene klimaendringer, likestilling, naturvern og biologisk mangfold, våpen, samt energiproduksjon. Banken har nylig gjort store forbedringer i sine retningslinjer med skjerpede krav for utlån til fossilselskaper, men henger fremdeles etter gjennomsnittet av bankene slik de er målt i denne undersøkelsen. Nordea har noe strengere retningslinjer når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft for sin kapital- og fondsforvaltning enn utlånsvirksomheten.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Nordea er medeier av nordiske kleskjeder som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Nordea har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Av bankene som er blitt undersøkt er Nordea imidlertid blant bankene som i minste grad har hatt en aktiv dialog med kleskjedene om temaet.

Gi beskjed til Nordea:

X

Bankens retningslinjer

Handelsbanken oppnår en samlet totalscore på 63 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score med over 80 % oppnår banken innenfor temaområdene klimaendringer, bekjempelse av korrupsjon og olje og gass. Kun to ytterligere temaområder ligger over 70 %, nemlig menneskerettigheter og våpen. Innenfor temaområdene, arbeidstakerrettigheter, samt naturvern og biologisk mangfold score banken over 60 %. Hele fem temaområder ender med en score over 50 %, nemlig skatt, jordbruk, skogbruk, energiproduksjon og åpenhet og ansvar. Dårligst score oppnår banken på to temaområder som ender med score under av 50 %, nemlig likestilling og gruvedrift. Banken har nylig gjort store forbedringer i sine retningslinjer for utlån og ekskluderer nå selskaper som ekspanderer sin utvinning av fossilt brensel, men henger fremdeles etter gjennomsnittet av bankene slik de er målt i denne undersøkelsen.

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Handelsbanken er medeier av nordiske kleskjeder som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Handelsbanken har ikke konkrete krav om levelønn i sine retningslinjer. Av bankene som er blitt undersøkt er Handelsbanken imidlertid blant bankene som i minste grad har hatt en aktiv dialog med kleskjedene om temaet.

Gi beskjed til Handelsbanken:

X

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 SMN oppnår en samlet totalscore på 55 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score med over 70 % oppnår banken innenfor temaområdet arbeidstakerrettigheter. Banken oppnår lavere score, likevel over 60 %, innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, likestilling, arbeid mot skatteunndragelser samt våpen. Banken oppnår noe lavere resultater innenfor temaområdene klimaendringer, menneskerettigheter, jordbruk, gruvedrift samt olje og gass. Banken oppnår sine laveste resultater, under 50 % innenfor temaområdene, naturvern og biologisk mangfold, skogbruk, energiproduksjon, samt åpenhet og ansvar. Sparebank 1 SMN ligger lavere enn gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen og har forbedringspotensialer når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden. 

Praksis

En undersøkelse fra 2018 viser at Sparebank 1 SMN, gjennom sin fondsforvalter ODIN, var medeier av klesfirmaet H&M, som får klær sydd av svært underbetalte arbeidere. Undersøkelsen viser at bankene i liten grad bruker sin innflytelse til å påvirke kleskjedene til å ta ansvar for tekstilarbeiderne sin lønn. Sparebank 1 SMN har et generelt krav om levelønn i sine retningslinjer på utlån til bedrifter, men ikke innen fondsforvaltning. Sparebank 1 SMN har imidlertid solgt sine aksjer i H&M.

Gi beskjed til SpareBank 1 SMN:

X

Scoringsintervaller

Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Vi står bak Etisk bankguide i Norge

  • forbrukerradet_logo.png
  • fivh.png

Økonomiske bidragsytere

 Etisk bankguide har mottatt økonomisk støtte fra det svenske Sida (Swedish International Development Cooperation Agency) og fra det norske Finansmarkedsfondet:

  

undefined         undefined

 

undefined

×