Endringer i grafisk profil

torsdag 18. oktober 2018

Fair Finance Guide International har besluttet å innføre noen endringer i den visuelle profilen til de nettsidene som er tilsluttet Fair Finance Guide, og som også får konsekvenser for etiskbankguide.no.

Endringene gjelder konkret fargeintervallene på søylene som viser resultatene til hver enkelt bank, både samlet og tematisk. Vi vil heretter ta i bruk skåringsintervaller der de fem forskjellige fargene som er i bruk vil gjelde for intervaller som hver dekker ca. 20 prosentpoeng. Tabellen nedenfor viser fargene til de ulike skåringsintervallene, både slik de har vært frem til oktober 2018 og slik de vil bli fremover:

 

Farger til skåringsintervaller

frem til oktober 2018

Farger til skåringsintervaller

etter oktober 2018

  0 % < 15 %

  0,0 % - 19,9 %

15 % < 35 %

20,0 % - 39,9 %

35 % < 55 %

40,0 % - 59,9 %

55 % < 75 %

60,0 % - 79,9 %

75 % - 100 %

80,0 % - 100,0 %

 

Nettsiden etiskbankguide.no vil bli oppdatert til den nye profilen samtidig som alle andre nettsider i de andre landene i nettverket. Dette medfører at i enkelte tilfeller så vil fargen på søylen endre seg, selv om resultatene fremdeles er de samme. Fargen på søyler vil også kunne endre seg tilsvarende innenfor ulike tematiske områder. Når det gjelder samlede resultater vil dette påvirke skåringsfargene til følgende fem banker i Norge:

Sparebank 1 SR (18 % i samlet resultat): Tidligere søyle var rød og blir lilla.

Sparebanken Vest (35 % i samlet resultat): Tidligere søyle var oransje og blir rød.

Sparebank 1 Østlandet (38 % i samlet resultat): Tidligere søyle var oransje og blir rød.

Sparebank 1 SMN (59 % i samlet resultat): Tidligere søyle var gul og blir oransje.

Storebrand (79 % i samlet resultat): Tidligere søyle var grønn og blir gul.

Det er imidlertid viktig å presisere at selv om fargene på søylene er endret, så endres ikke bankenes skåringsresultater.

Vi er i gang med det årlige arbeidet med å oppdatere ratingen av de ulike bankene som er med i den norske undersøkelsen, og tar sikte på å presentere resultatene for 2018 i løpet av januar 2019. Det hadde vært ønskelig å utsette endringer knyttet til fargebruk for de ulike skåringsintervallene til de nye resultatene foreligger, men av tekniske årsaker lar dette seg dessverre ikke gjøre. Dette skyldes at alle landene som er med i Fair Finance Guide-nettverket bruker en felles mal til å presentere resultatene i undersøkelsene av bankene, og tillater kun samtidige endringer av denne typen visuelle elementer. Fargene til søylene er ett av de elementene som ikke kan endres enkeltvis på de ulike nasjonale nettsidene, og må derfor gjøres samtidig.

 

×