Veel gestelde vragen

1. Wat is de Eerlijke Pensioenwijzer?

De Eerlijke Pensioenwijzer beoordeelt beleggingsbeleid van pensioenfondsen. We bekijken  welke eisen pensioenfondsen stellen aan de bedrijven waarin zij beleggen, met name op het gebied van mens, dier en milieu. De Eerlijke Pensioenwijzer startte in 2019 als het ‘Eerlijk Pensioenlabel’, en werd in oktober 2019 de ‘Eerlijke Pensioenwijzer, naast de Eerlijke Bankwijzer en Eerlijke Verzekeringswijzer.

2. Waarom beoordelen jullie pensioenfondsen?

Pensioenfondsen beleggen geld (pensioenpremies) in bedrijven. De meeste werkenden in Nederland sparen bij een pensioenfonds, dus het gaat om heel veel geld. Met dat geld beleggen ze in bedrijven. Daardoor kunnen ze veel invloed hebben op deze bedrijven. Die invloed kunnen ze op meerdere manieren gebruiken om ervoor te zorgen dat die bedrijven duurzamer worden. Met meer oog voor mens, dier, klimaat en milieu.

3. Wat doet verantwoord beleggen met het rendement?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat verantwoord beleggen in ieder geval geen negatieve gevolgen heeft voor het rendement op de beleggingen.

4. Wat gaan jullie doen nu veel scores zo slecht zijn?

De komende tijd willen we met de pensioenfondsen in gesprek om te bekijken waar en hoe het beleid kan worden verbeterd.

5. Mijn pensioenfonds staat er niet tussen. Waar kan ik informatie vinden over mijn fonds?

We hebben ons binnen de Eerlijke Pensioenwijzermoeten beperken tot de tien grootste fondsen. Het is dus goed mogelijk dat jouw fonds er niet tussen staat. Je kunt op de website van jouw fonds het beleggingsbeleid bekijken. Misschien kun je bij je pensioenfonds achterhalen door wie het geld wordt belegd. Soms wordt dat namelijk door een bank of verzekeraar gedaan, en mogelijk zit die in de Eerlijke Bankwijzer of Eerlijke Verzekeringswijzer. Je kunt sowieso je fonds eens vragen om onze website te bekijken en aan te geven hoe ze denken dat ze zouden scoren.

Misschien heb je een pensioenverzekering. Dat is net weer een andere pensioenvorm: dan zit je pensioengeld bij een verzekeraar, en mogelijk zit die in de Eerlijke Verzekeringswijzer.

6. Waarom hebben jullie voor deze tien fondsen gekozen?

Dit zijn de tien fondsen met de meeste deelnemers: samen meer dan 13 miljoen mensen. We hebben hiervoor gekozen omdat we voor zo veel mogelijk mensen duidelijk willen maken hoe hun pensioengeld wordt belegd. Overigens: mensen kunnen vanwege wisseling van werk bij verschillende pensioenfondsen voor hun pensioen sparen.

×