Kontakt

Etisk bankguide er et samarbeid mellom Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet.

Vi er en del av det internasjonale initiativet Fair Finance International som skal gi forbrukere, organisasjoner og myndigheter innsyn i hvordan bankene forholder seg til viktige temaer innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

Presse:

For spørsmål eller kommentarerer: