Casestudie: Nordic investments in banks financing Indonesian palm oil

tirsdag 30. mai 2017

I en casestudie fra mai 2017 om palmeoljeproduksjon i Indonesia er det satt fokus på nordiske investeringer. Rapporten avdekker i hvilken grad nordiske banker og pensjonsfond er involvert i palmeolje via seks store sørøstasiatiske banker: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) og Development Bank of Singapore (DBS).

Rapporten er ført i pennen av Aidenvironment på bestilling fra Regnskogfondet og i samarbeid med Fair Finance Guide i Sverige og Etisk bankguide i Norge.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

 

 

Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

×