Casestudie: The Borneo Case - Den norske forbindelsen

05 april 2017

Ødeleggelsen av Borneos regnskoger har blitt omtalt som en av vår tids største miljøforbrytelser, og den er et nedslående eksempel på hvordan korrupsjon og maktmisbruk kan ramme mennesker og natur. 

I en ny casestudie fra Etisk bankguide granskes tolv norske banker som har investert i selskaper som anklages for brudd på urfolks rettigheter på Borneo. Undersøkelsen ser på bankenes investeringer, og i hvilken grad de ulike bankene har forsøkt å påvirke selskapenes virksomhet. 

Casestudien finner man her