Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

Cultura Bank oppnår den høyeste samlede totalscoren av alle bankene med 98 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår maksimal score på 100 % innenfor hele ti temaområder: Menneskerettigheter, skatteunndragelser, arbeidstakerrettigheter, arbeid mot korrupsjon, naturvern og biologisk mangfold, våpen, jordbruk, skogbruk, olje og gass, samt energiproduksjon. De eneste temaområdene hvor Cultura Bank ikke oppnår full score er innenfor åpenhet og ansvar, likestilling og kjønn, samt klimaendringer. Av bankene har Cultura Bank de sterkeste bærekraftspolicyene og disse gjelder all bankaktivitet. Alle prosjekter og bedrifter må kunne sannsynliggjøre at de skaper økonomisk, sosial og miljømessig merverdi. Dette kommer forut for en konvensjonell vurdering av sikkerhet og prosjektøkonomi, som Cultura også foretar på linje med andre banker. Banken stiller samme krav til etikk og bærekraft til de bedriftene banken låner penger til, som til bankens egne finansielle investeringer.

Cultura Bank er Norges eneste bank som praktiserer full åpenhet på sine lånebøker, og alle har full innsikt i hvor banken plasserer kundenes penger.

×