Korrupsjon

Korrupsjon er uetisk og innebærer misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst. Korrupsjon handler om å motta bestikkelser fra noen eller å bestikke noen, gjerne i form av penger, gaver eller tjenester. Ofte innebærer korrupsjon at personer i maktposisjoner gir andre personer fordeler utenom reglene.

Mange land har store korrupsjonsutfordringer, som både svekker tilliten til myndighetene og som rammer de svakeste og fattigste. Banker har et ansvar for å motvirke bestikkelser og korrupsjon gjennom å stille tydelige krav om dette overfor alle selskaper og prosjekterer de er finansielt involvert i.