Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

Danske Bank oppnår en samlet totalscore på 66 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdet knyttet til arbeid mot korrupsjon, arbeidstakerrettigheter, jordbruk, samt skogbruk. Banken oppnår lavere score, likevel over 60 %, innenfor temaområdene menneskerettigheter, naturvern og biologiskmangfold, olje og gass, samt energiproduksjon. Banken oppnår sine laveste resultater innenfor temaområdene klimaendringer, likestilling, arbeid mot skatteunndragelser, våpen, gruvedrift, samt åpenhet og ansvar. Danske Bank har et forbedringspotensial når det gjelder sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft og henger etter gjennomsnittet av banksektoren slik den er målt i denne undersøkelsen. Banken har imidlertid gjort en rekke forbedringer i sine retningslinjer for klima og miljø, jordbruk og skogbruk siden 2020 og klatrer 6 prosentpoeng. Banken har strengere etiske retningslinjer innenfor sin fondsforvaltning enn innenfor andre virksomhetsområder.

×