Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

Danske Bank oppnår en samlet totalscore på 60 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdet knyttet til arbeid mot korrupsjon, samt arbeidstakerrettigheter. Banken oppnår lavere score, likevel over 60 %, innenfor temaområdene menneskerettigheter, naturvern og biologiskmangfold, landbruk, skogbruk, olje og gass, samt energiproduksjon. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene klimaendringer, likestilling og kjønn, arbeid mot skatteunndragelser, våpen, gruvedrift, samt åpenhet og ansvar. Danske Bank har et forbedringspotensial når det gjelder sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft og henger etter gjennomsnittet av banksektoren slik den er målt i denne undersøkelsen. Banken har imidlertid gjort noen forbedringer siden i fjor. Danske Bank har strengere etiske retningslinjer innenfor sin fondsforvaltning enn innenfor andre virksomhetsområder.

Danske Bank er den tredje største banken på det norske markedet og en av de største bankene i Skandinavia. Banken har 2,7 millioner privatkunder, 211.000 små og mellomstore bedriftskunder og 2.000 store bedriftskunder. Danske Bank deler inn sine operasjoner i fire forretningsområder som til sammen dekker fire aktivitetene som analyseres i Etisk Bankguide. For Danske Bank er disse fire; Banking Nordic, Banking DK, Corporates & Institutions og Wealth Management. I tillegg til Skandinavia er Danske Bank tilstede i flere av verdens finanssentre som London, New York, Luxembourg, Dublin, og andre på viktige lokasjoner for Skandinavisk næringsliv som Tyskland, Russland, og Kina.

×