Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

Danske Bank oppnår en samlet totalscore på 52 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområder knyttet til arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. I motsatt ende av skalaen oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene våpen, arbeid mot skatteunndragelser, samt klimaendringer. Danske Bank har et forbedringspotensial når det gjelder sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft og henger litt etter gjennomsnittet av banksektoren slik den er målt i denne undersøkelsen. Banken har imidlertid gjort betydelige forbedringer siden i fjor, og da særlig innenfor temaområdene naturvern og biologisk mangfold, klimaendringer og energiproduksjon. Danske Bank har strengere etiske retningslinjer innenfor sin fondsforvaltning enn innenfor andre virksomhetsområder.

 

×