Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

DNB oppnår en samlet totalscore på 75 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Over 80 % score oppnår Norges største bank innenfor temaområdene likestilling og kjønn, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, samt naturvern og biologiskmangfold. Banken oppnår noe lavere score, likevel over 70 %, innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, landbruk, skogbruk, samt olje og gass. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater, likevel over 60%, innenfor temaområdene klimaendringer, arbeid mot skatteunndragelser, våpen, gruvedrift, energiproduksjon, samt åpenhet og ansvar. Banken har gjort nevneverdige forbedringer siden i fjor og kan vise til et jevnt over solid resultat. DNB ligger på gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen, men har fortsatt forbedringspotensialer når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere policy til samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor fondsforvaltning enn innenfor kredittvirksomheten sin.

DNB er Norges største bank og har 2,1 millioner personkunder og over 9000 ansatte. Foruten støttefunksjoner er banken delt opp i forretningsområdene Personmarked, Bedriftsmarked, Storkunder og internasjonal, Wealth Management & Insurance og New Business, og dekker alle forretningsområdene i Etisk Bankguide. Staten er den største eieren i DNB med en eierandel på 34,3 prosent som forvaltes av Næringsdepartementet og en eierandel på 5,9 prosent gjennom Folketrygdfondet. Til sammen eier altså staten over 40 prosent av DNB. Internasjonalt er DNB store innen shipping, energi, fiskeri og havbruk. Banken har kontorer i flere land i EU, Amerika og Asia inkludert i finanssentrene London, New York, Luxembourg, og Singapore. 

×