Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

Handelsbanken oppnår en samlet totalscore på 62 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score med over 80 % oppnår Handelsbanken innenfor temaområdene bekjempelse av korrupsjon. Kun tre temaområde ligger i intervallet over 70 %, nemlig menneskerettigheter, våpen, samt olje og gass. Innenfor de tre temaområdene klimaendringer, arbeidstakerrettigheter, samt naturvern og biologisk mangfold oppnår banken en score på over 60 %. Hele fem temaområder ender med en score over 50 %, nemlig skatt, jordbruk, skogbruk, energiproduksjon og åpenhet og ansvar. Aller dårligst score oppnår banken på to temaområder som ender med score i overkant av 40 %, nemlig likestilling og gruvedrift. Banken henger etter gjennomsnittet av bankene slik de er målt i denne undersøkelsen. Handelsbanken har de siste årene blitt sjekket av Fair Finance Guide i Sverige, som er søsterorganisasjonen til Etisk bankguide i Norge.

Handelsbanken er en av Skandinavias største banker og regner Sverige, Finland, Danmark, Norge, Nederland og Storbritannia som sine hjemmemarkeder. Banken har en sterkt desentralisert struktur hvor hvert marked i stor grad styres lokalt. Handelsbanken deler grovt opp sine tjenester i Handel & E-Tjänster, Handelsbanken International, Markets & Asset Management og Pension & Life, som til sammen dekker alle forretningsaktivitetene som analyseres i Etisk Bankguide. I tillegg har Handelsbanken en rekke datterselskaper innen eksempelvis fondsforvaltning og forsikring. 

×