Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

Handelsbanken oppnår en samlet totalscore på 63 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score med over 80 % oppnår banken innenfor temaområdene klimaendringer, bekjempelse av korrupsjon og olje og gass. Kun to ytterligere temaområder ligger over 70 %, nemlig menneskerettigheter og våpen. Innenfor temaområdene, arbeidstakerrettigheter, samt naturvern og biologisk mangfold score banken over 60 %. Hele fem temaområder ender med en score over 50 %, nemlig skatt, jordbruk, skogbruk, energiproduksjon og åpenhet og ansvar. Dårligst score oppnår banken på to temaområder som ender med score under av 50 %, nemlig likestilling og gruvedrift. Banken har nylig gjort store forbedringer i sine retningslinjer for utlån og ekskluderer nå selskaper som ekspanderer sin utvinning av fossilt brensel, men henger fremdeles etter gjennomsnittet av bankene slik de er målt i denne undersøkelsen.

×