Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

KLP oppnår en samlet totalscore på 74 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. KLP oppnår maksimal score på 100 % innenfor temaområdet menneskerettigheter. I tillegg oppnår KLP over 80 % score innenfor de temaområdene arbeid mot korrupsjon, arbeidstakerrettigheter, samt åpenhet og ansvar. KLP oppnår noe lavere score, likevel over 70 %, innenfor temaområdene arbeid mot skatteunndragelser, samt skogbruk. I motsatt ende av skalaen så oppnår KLP sine laveste resultater knyttet til klimaendringer, likestilling og kjønn, naturvern og biologiskmangfold, våpen, landbruk, gruvedrift, olje og gass, samt energiproduksjon. KLP som stor aktør innenfor pensjonsforvaltning har tatt ansvar for å utvikle en bærekraftig virksomhet, men ligger litt under gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. KLP var tidlig ute med implementering av samfunnsansvar, etikk og bærekraft i sin daglig drift av fondsforvaltning, og er veldig åpne om ekskluderte selskaper, men har fremdeles forbedringspunkter når det gjelder å omtale mer nøyaktig sin policy. Banken har like streng policy til selskaper innenfor fondsforvaltning som til egne finansielle investeringer.

KLP er et gjensidig forsikringsselskap med 980 ansatte og som forvalter 745 milliarder kroner. KLPs datterselskaper inkluderer KLP Bedriftspensjon AS, KLP Skadeforsikring AS, KLP Eiendom AS, KLP Kapitalforvaltning AS, og KLP Forsikringsservice AS. I tillegg har KLP datterselskapet KLP Bankholding AS som igjen eier KLP Banken AS med datterselskapene KLP Kommunekreditt AS og KLP Boligkreditt AS.

×