Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

Nordea oppnår en samlet totalscore på 64 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår over 80 % score innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon samt skogbruk. Banken oppnår lavere score, likevel over 60 %, innenfor temaområdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, arbeid mot skatteunndragelser, jordbruk, gruvedrift, olje og gass samt åpenhet og ansvar. Banken oppnår sine laveste resultater innenfor temaområdene klimaendringer, likestilling, naturvern og biologisk mangfold, våpen, samt energiproduksjon. Banken har nylig gjort store forbedringer i sine retningslinjer med skjerpede krav for utlån til fossilselskaper, men henger fremdeles etter gjennomsnittet av bankene slik de er målt i denne undersøkelsen. Nordea har noe strengere retningslinjer når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft for sin kapital- og fondsforvaltning enn utlånsvirksomheten.

×