Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

Nordea oppnår en samlet totalscore på 61 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Nordea oppnår over 80 % score innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter, samt skogbruk. Banken oppnår lavere score, likevel over 60 %, innenfor temaområdene arbeidstakerrettigheter, arbeid mot skatteunndragelser, landbruk, gruvedrift, samt olje og gass. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene klimaendringer, likestilling og kjønn, naturvern og biologiskmangfold, våpen, energiproduksjon, samt åpenhet og ansvar. Nordea har et forbedringspotensial når det gjelder sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft og henger etter gjennomsnittet av banksektoren slik den er målt i denne undersøkelsen. Nordea har noe strengere retningslinjer når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor kapitalforvaltning og fondsforvaltning enn innenfor utlånsvirksomhet.

Nordea er Nordens største bank med mer enn 10 millioner personkunder, 700.000 bedriftskunder og mer enn 30.000 medarbeidere. Banken har hovedkvarter i Helsinki og har kontorer i 20 land, hvor Danmark, Finland, Sverige og Norge er de viktigste markedene. Nordea er blant de ti største finansinstitusjonene i Europa. Nordea deler opp sine operasjoner i fire hovedforretningsområder; Personal Banking, Commerical and Business Banking, Wholesale Banking og Asset & Wealth Management. Totalt sett dekker disse forretningsområdene de fire bankfunksjonene som analyseres gjennom Etisk Bankguide. I tillegg kommer en rekke støttefunksjoner.

 

×