Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

Sandnes Sparebank oppnår en samlet totalscore på 75 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår over 80% score innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter, arbeid mot skatteunndragelser, våpen, gruvedrift, samt olje og gass. Banken oppnår noe lavere score, likevel over 70 %, innenfor temaområdene arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologiskmangfold, landbruk, skogbruk, samt energiproduksjon. I motsatt ende av skalaen så oppnår Sandnes Sparebank sine laveste resultater innenfor temaområdene klimaendringer, likestilling og kjønn, samt åpenhet og ansvar. Sandnes Sparebank har gjort nevneverdige forbedringer tidligere og ligger på gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Banken har fortsatt forbedringspotensialer når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere policy til samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor kredittvirksomheten sin enn innenfor fondsforvaltning. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden..

Sandnes Sparebank er den største bank i Eika Alliansen og har om lag 42.000 privatkunder, 5.000 næringslivskunder. Banken har hovedkontor i Sandnes og avdelinger i Stavanger og Oslo. Banken eier 8,1% av Eika Gruppen og er således den største eieren i Eika Kapitalforvaltning.

×