Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 Nord-Norge oppnår en samlet totalscore på 34 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene arbeidstakerrettigheter, arbeid mot skatteunndragelser, våpen, samt arbeid mot korrupsjon. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene naturvern og biologisk mangfold, jordbruk, skogbruk, samt likestilling og kjønn. Sparebank 1 Nord-Norge har samlet sett en mer begrenset tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft enn de fleste øvrige bankene i undersøkelsen og ender dermed også en del lavere enn gjennomsnittet. Banken har begrenset informasjon om etikk og bærekraft i årsrapportene og på sine nettsider, og har ikke tilstrekkelig åpenhet om sitt arbeid på dette området. Sparebank 1 Nord-Norge har et forbedringspotensial når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere retningslinjer innenfor kredittvirksomhet enn innenfor fondsforvaltning. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjepartsfond som er investert i selskaper i hele verden.

 

×