Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 Nord-Norge oppnår en samlet totalscore på 70 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Sparebank 1 Nord-Norge oppnår over 80 % score innenfor de temaområdene arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, arbeid mot skatteunndragelser, samt olje og gass. Banken oppnår lavere score, likevel over 60 %, innenfor temaområdene klimaendringer, likestilling og kjønn, våpen, samt energiproduksjon. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområder naturvern og biologiskmangfold, landbruk, skogbruk, gruvedrift, samt åpenhet og ansvar. Sparebank 1 Nord-Norge har gjort nevneverdige forbedringer siden i fjor, men ligger lavere enn gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Sparebank 1 Nord-Norge er blant de veldig få som utelukker helt utlån til olje og gass sektoren av hensyn til bærekraft. Sparebank 1 Nord-Norge har fortsatt forbedringspotensialer når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere policy til samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor kredittvirksomheten sin enn innenfor fondsforvaltning. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden..

Sparebank 1 Nord-Norge har 350.000 personkunder og 40.000 bedriftskunder. Banken har totalt 38 kontorer.  Sparebank1 Nord-Norges datterselskaper er EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS, SpareBank1 Finans Nord-Norge AS, og SpareBank1 Regnskapshuset Nord-Norge AS. Banken eier 19,5% av Sparebank1 Gruppen AS, og er følgelig blant de største eierne i ODIN fondene og andre SpareBank1 selskaper.

 

×