Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 Nord-Norge oppnår en samlet totalscore på 68 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår over 80 % score innenfor de temaområdene arbeid mot korrupsjon, arbeidstakerrettigheter samt arbeid mot skatteunndragelser. Banken oppnår lavere score, likevel over 60 %, innenfor temaområdene klimaendringer, likestilling, menneskerettigheter, våpen, olje og gass, samt energiproduksjon. Banken oppnår sine laveste resultater innenfor temaområder naturvern og biologisk mangfold, jordbruk, skogbruk, gruvedrift, samt åpenhet og ansvar. Sparebank 1 Nord-Norge ligger noe lavere enn gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Banken er en av få som utelukker utlån til olje- og gassnæringen av hensyn til bærekraft, men har fortsatt forbedringspotensial når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere policy til samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor sin kredittvirksomhet enn fondsforvaltningen. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden.

×