Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 SMN oppnår en samlet totalscore på 55 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score med over 70 % oppnår banken innenfor temaområdet arbeidstakerrettigheter. Banken oppnår lavere score, likevel over 60 %, innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, likestilling, arbeid mot skatteunndragelser samt våpen. Banken oppnår noe lavere resultater innenfor temaområdene klimaendringer, menneskerettigheter, jordbruk, gruvedrift samt olje og gass. Banken oppnår sine laveste resultater, under 50 % innenfor temaområdene, naturvern og biologisk mangfold, skogbruk, energiproduksjon, samt åpenhet og ansvar. Sparebank 1 SMN ligger lavere enn gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen og har forbedringspotensialer når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden. 

×