Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 SMN oppnår en samlet totalscore på 66 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Sparebank 1 SMN oppnår over 80 % score innenfor de temaområdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, samt våpen. Banken oppnår lavere score, likevel over 60%, innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, naturvern og biologiskmangfold, arbeid mot skatteunndragelser, landbruk, samt energiproduksjon. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområder klimaendringer, likestilling og kjønn, skogbruk, gruvedrift, olje og gass, samt åpenhet og ansvar. Sparebank 1 SMN har gjort nevneverdige forbedringer tidligere, men ligger lavere enn gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Banken har fortsatt forbedringspotensialer når det gjelder å lage en helhetlig konsernstandard til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken har strengere policy til samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor kredittvirksomheten sin enn innenfor fondsforvaltning. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden.

Sparebank 1 SMN har hovedkontor i Trondheim og har totalt 200.000 privatkunder og 20.000 bedriftskunder. Banken har totalt 48 kontorer og 1400 ansatte. Sparebank1 SMNs datterselskaper inkluderer: EiendomsMegler 1 Midt-Norge, SpareBank1 Regnskapshuset SMN. SpareBank1 Finans Midt-Norge, SpareBank 1 Markets, SpareBank1 Kapitalforvaltning, og Konferansesenteret i SpareBank 1 SMN. Banken eier 19,5% av SpareBank1 Gruppen og er således blant de største eierne i ODIN fondene og de andre SpareBank1 selskapene.

×