Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

Sparebank 1 SR-Bank oppnår en samlet totalscore på 77 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår Banken oppnår maksimal score på 100 % innenfor temaområdet naturvern og biologisk mangfold. I tillegg oppnår Sparebank 1 SR-Bank over 80 % score innenfor temaområdene arbeid mot korrupsjon, arbeidstakerrettigheter, arbeid mot skatteunndragelser, landbruk, samt skogbruk. Banken oppnår noe lavere score, likevel over 70 %, innenfor temaområdene likestilling og kjønn, menneskerettigheter, våpen, gruvedrift, olje og gass, samt energiproduksjon. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater innenfor temaområdene klimaendringer, samt åpenhet og ansvar. Sparebank 1 SR-Bank har gjort betydelige forbedringer siden i fjor og ligger høyere enn gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr egne og tredjeparts fond som er investert i selskaper over hele verden.. 

Sparebank 1 SR-Bank er den nest største norske banken etter DNB, og har hovedkontor i Stavanger. Banken har 38 kontorer og 300.000 privatpersoner og bedrifter som kunder. Banken har også datterselskapene EiendomsMegler 1, SR-Forvaltning AS, Sparebank1 Regnskapshuset SR AS, SR-Boligkreditt AS, FinStart Nordic AS, og SR-Finans AS. Sparebank1 SR-Bank eier 19,5% av Sparebank1 Gruppen AS, og er følgelig blant de største eierne i ODIN fondene og andre SpareBank1 selskaper.

 

×