Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

Sparebanken Vest oppnår en samlet totalscore på 83 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Banken oppnår maksimal score på 100 % innenfor temaområdet våpen. I tillegg oppnår banken over 80 % score innenfor de temaområdene arbeid mot korrupsjon, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologiskmangfold, arbeid mot skatteunndragelser, skogbruk, gruvedrift, samt energiproduksjon. Banken oppnår noe lavere score, likevel over 70 %,  innenfor de temaområdene klimaendringer, likestilling og kjønn, landbruk, samt olje og gass. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken sine laveste resultater, under 50 %, innenfor temaområdet åpenhet og ansvar. Sparebanken Vest har gjort nevneverdige forbedringer siden i fjor og ligger høyere enn gjennomsnittet i bransjen slik den er målt i denne undersøkelsen. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr egne og tredjeparts fond som er investert i selskaper over hele verden.

Sparebanken Vest er Norges største frittstående sparebank. Banken har hovedkontor i Bergen og har totalt 250.000 privatkunder og 15.000 bedriftskunder. Banken har totalt 34 kontorer og 750 ansatte. Sparebankens Vests datterselskaper inkluderer: Sparebanken vest Boligkreditt, Eiendomsmegler Vest og Balder Betaling, og er største eier i tilknyttede selskaper Frende Forsikring, Norne Securities, Brage Finans, Verd Boligkreditt. 

×