Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

Storebrand ender på en solid annenplass også i årets undersøkelse med en samlet totalscore på 87 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Storebrand oppnår maksimal score på 100 % innenfor temaområdet menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologiskmangfold, samt skogbruk. Storebrand oppnår i tillegg over 80 % score innenfor de temaområdene arbeid mot korrupsjon, likestilling og kjønn, landbruk, gruvedrift, olje og gass, energiproduksjon, samt åpenhet og ansvar. Storebrand oppnår noe lavere score, likevel over 70 %, knyttet til våpen, samt klimaendringer. Eneste tematiske området hvor Storebrand skårer lavere enn 70 % er innen arbeid mot skatteunndragelser, med en score på 50%. Storebrand var tidlig ute med å implementere samfunnsansvar, etikk og bærekraft i sin fondsforvaltning, men var lenge ikke åpne om verken svartelistede selskaper eller policy. De er nå blitt en av de mest transparente bankene når det gjelder å forklare forbrukerne sitt arbeid innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft, både i egen virksomhet og i bankens investeringer. Storebrand har like streng policy til selskaper innenfor fondsforvaltning som til egne finansielle investeringer.

Storebrand er primært en pensjons- og forsikringstilbyder som også tilbyr banktjenester og er Norges største private finansforvalter. Konsernet består av følgende forretningsområder; Storebrand Livsforsikring AS (inkludert det svenske datterselskapet SPP Pension & Forsikring AB), Storebrand Forsikring AS, Storebrand Asset Management AS og Storebrand Bank ASA. I 2018 ferdigstilte også Storebrand oppkjøpene av Skagen Fondene og Silver. Skagen Fondene skal i stor grad operere som et datterselskap med egen merkevare og profil.

×