Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.    

Bankens retningslinjer

Storebrand ender på en solid annenplass også i årets undersøkelse med en samlet totalscore på 81 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Storebrand oppnår maksimal score på 100 % innenfor temaområdet menneskerettigheter. Banken oppnår i tillegg over 80 % score innenfor de seks temaområdene arbeidstakerrettigheter, skogbruk, jordbruk, arbeid mot korrupsjon, gruvedrift samt naturvern og biologisk mangfold. I motsatt ende av skalaen oppnår banken noe lavere score innenfor noen få temaområder, men ender likevel over 70 % knyttet til likestilling og kjønn samt klimaendringer. Det eneste temaområdet hvor Storebrand scorer lavere enn 50 % er innenfor temaområdet arbeid mot skatteunndragelser. Storebrand var tidlig ute med å implementere samfunnsansvar, etikk og bærekraft i sin fondsforvaltning, men var lenge ikke åpne om hverken svartelistede selskaper eller retningslinjer. De er nå blitt en av de mest transparente bankene når det gjelder å opplyse forbrukerne om sitt arbeid med samfunnsansvar, etikk og bærekraft, både i egen virksomhet og i bankens investeringer. Banken har like streng policy til selskaper innenfor fondsforvaltning som til egne finansielle investeringer.

×