Åpenhet og ansvar

Bankene spiller en viktig rolle gjennom finansiering av ulike selskaper og prosjekter i nesten alle økonomiske sektorer i samfunnet. Samtidig er de fleste banker tilbakeholdne med å gi omverdenen innsyn i hvordan bankene utøver sitt samfunnsansvar.

Det bør stilles krav til bankene om at de systematisk og detaljert redegjør for hvordan de arbeider med bærekraft og etikk i forbindelse med finansiering av investeringer. Det må være åpenhet rundt hvilke selskaper, prosjekter og land det investeres i. Omverdenen må gis adgang til å sjekke om det er samsvar mellom teori og praksis.