Våpenproduksjon og våpenhandel

Væpnede konflikter er en trussel mot en stor del av verdens befolkning. Produksjon samt kjøp og salg av våpensystemer er preget av stor grad av hemmelighold, og mangelen på åpenhet bidrar til at våpenhandel kan være utsatt for korrupsjon.

Internasjonale avtaler og nasjonale lovverk er i begrenset grad til hinder for at banker kan bidra med finansiering knyttet til investeringer i produksjon eller handel med våpen. Samtidig har stadig flere banker frivillig lagt seg på en linje som innebærer at våpeninvesteringer enten er utelukket eller begrenset.

Investeringer i våpenindustri innebærer at banker risikerer å bli koblet til alvorlige menneskerettighetsbrudd. Dersom banker likevel velger å investere i våpen, er det viktig å unngå selskaper som produserer antipersonellminer, klasevåpen eller komponenter til masseødeleggelsesvåpen (ABC-våpen: atomvåpen, bakteriologiske våpen og kjemiske våpen).

Det er også viktig å unngå finansiering av selskaper som eksporterer våpen til diktaturer eller land hvor det jevnlig finner sted alvorlige og systematiske overgrep og brudd på menneskerettighetene.