Skatteunndragelser

Skatteunndragelser er en form for uetisk skatteadferd og økonomisk kriminalitet som fører til store inntektstap for myndighetene i mange land. Resultatet er færre ressurser til viktige samfunnsoppgaver. Sykehus, skoler, veger og annen infrastruktur er eksempler på velferdsgoder som svekkes når innbetaling av skatter svikter.

Skatteunndragelser er et betydelig internasjonalt problem, og det er anslått at statskasser rundt omkring i verden årlig taper over 250 billioner dollar som følge av skatteflukt og skatteparadiser.

Mange multinasjonale selskaper, velstående enkeltpersoner og banker utnytter smutthull i lov- og regelverk til å unndra seg beskatning gjennom bruk av skatteparadiser. Det er viktig at banker ikke bistår kunder med konstruksjoner som åpenbart har til hensikt å unndra beskatning. Banker bør også åpent informerer om hvor mye som betales i skatt i alle de landene og markedene de opererer i.